Interview: “‘Gaan we het allemaal redden vóór 1 januari?”

 Interview: “Gaan we het allemaal redden vóór 1 januari?”
Kennismanager Wet- en Regelgeving binnen Centric Netherlands

Reintjan Weeber (kennismanager wet- en regelgeving bij Centric) is één van de sprekers op HR in Motion 2019. Hij zal vertellen over het terugdringen van de flexibilisering van de arbeidsmarkt en andere belangrijke wijzigingen vanuit de overheid die vanaf 2020 zullen worden doorgevoerd. Als voorproefje op het inspirerende evenement en op Reintjan zijn presentatie in het bijzonder, stellen we hem alvast een aantal vragen over HR in Motion  2019 en de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB).

Wat verwacht je van het evenement?

‘Een leuke en boeiende dag die een inkijkje geeft in het HR en payroll landschap van de nabije toekomst.’’

Wat voor ontwikkelingen zie je voor je op het gebied van HR en payroll?

Duurzame inzetbaarheid, waaronder ook levenslang leren en een gezonde levensstijl, wordt steeds belangrijker met de vorderende vergrijzing van de beroepsbevolking. Maar ook de combinatie van privé en werk en het vinden van de juiste balans hierin in relatie tot het verdwijnen van de 9-tot-5-mentaliteit.

Ook de rol van de payroll professional is aan het veranderen. Werknemers voeren veel vaker zelf mutaties in via ESS. De payroll professional wordt daardoor veel meer een bewaker van de juiste procesflows dan een administrateur of controleur. Deze beweging is al enige tijd ingezet en ik verwacht dat dit een grote vlucht gaat nemen.’

Welke ontwikkelingen op het gebied van HR en payroll vind je het meest boeiend en waarom?

‘Ik ben heel benieuwd hoe onze toekomstige werkomgeving eruitziet met de verdergaande digitalisering en mobiliteitsvraagstukken. Werken we straks nog wel op kantoor? Zo ja, hoe vaak en wanneer?

Ik vind dit hele interessante onderwerpen op HR gebied. We zien dat de Randstad dichtslibt, de huizenprijzen in de Randstad exploderen. Als je kijkt naar de milieu- en mobiliteitsvraagstukken die opgelost moeten worden en daarnaast de behoefte van werknemers aan een juiste balans tussen werk en privé, dan is het onontkoombaar dat bedrijven het werk anders gaan inrichten. Meer op afstand, digitaal en flexibeler. Welke bedrijven gaan op bovenstaande innoveren? En hoe?

Ook de payroll medewerker krijgt in belangrijke mate te maken met de verdergaande ESS/MSS. Als collega’s op ieder gewenst moment zelf mutaties kunnen invoeren die impact hebben op de salarisverwerking, dan wordt planning, automatisering de decentralisering van controles ook steeds belangrijker. De salarisadministrateur kan immers niet zelf 24/7 deze werkzaamheden uitvoeren. Ik ben heel benieuwd hoe de verdergaande digitalisering en flexibilisering in de back-end ingevuld gaan worden.’

Naar welke andere sprekers ben je zelf het meest benieuwd?

‘Gelet op de bovenstaande ontwikkelingen, ben ik zelf het meest benieuwd naar de sessies “HR en technology” van Mark van der Pijl en “The future of work” van Robert van Barlingen.’ Van hen verwacht ik echt een kijkje in de toekomst van HR.’

Wat verwacht je van deze sprekers te leren op 5 november?

‘Ik verwacht een beeld te krijgen van de mogelijkheden die technologie kan bieden bij het inrichten van ons werk in de nabije toekomst.’

Welke ontwikkelingen op het gebied van Wet- en regelgeving vormen de grootste uitdaging voor HR & Payroll professionals?

‘Verreweg de grootste uitdaging voor 2020 vormt de uitvoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). HR professionals zullen alle zeilen moeten bijzetten om de arbeidsovereenkomsten met werknemers na te gaan en te voorzien van de juiste indicaties. Die indicaties moeten verplicht vermeld worden op de loonstrook vanaf januari 2020 en ze bepalen de hoogte van de WW-premie.

Daarmee raakt deze HR-verplichting direct de salarisadministratie. Salarisprofessionals zijn verantwoordelijk voor de correcte verwerking hiervan. Voor de WAB zullen ze intensief moeten samenwerken met de HR professionals.’

Kun je ons een inkijkje geven in wat je zoal gaat bespreken tijdens je presentatie over de WAB?

‘Met de WAB worden enkele nieuwe definities geïntroduceerd die afwijken van wat nu in gebruik is. Tijdens mijn presentatie zal ik hier aandacht aan besteden en antwoord geven op vragen als: ‘Is een oproepkracht wel een oproepkracht?’ en ‘Wanneer is een arbeidsovereenkomst schriftelijk?’’

We verwachten een flinke opkomst tijdens jouw kennissessie Wet- regelgeving, wat is naar jouw mening de meest prangende vraag waar je een antwoord op gaat geven?

‘Die is heel simpel: ‘Gaan we het allemaal redden vóór 1 januari?’

Meer weten over de Wet Arbeidsmarkt in Balans, de maatregelen die de overheid de komende tijd zal nemen en welke gevolgen dit heeft voor jouw organisatie? Kom dan op 5 november naar HR in Motion in Nieuwegein. Met ook Hans van der Heijden over de Employee Experience, Marijke Roskam als prikkelende dagvoorzitter en Bas Nijhuis (topscheidsrechter en zelf ondernemer) als sprekers, belooft het een interessante dag te worden!

Reintjan leidt een breakout tijdens HR in Motion

Kennissessie Wet- en regelgeving | 5 november | DE KOM Stadstheater en Kunstencentrum in Nieuwegein

Over Reintjan

Reintjan Weeber

Reintjan Weeber

Kennismanager Wet- en Regelgeving binnen Centric Netherlands

Interview: ‘Weg met HRM, level HXM!’

– Hans van der Heijden, Adviseur Total Reward bij Deloitte Human Capital

Social Media