“Investeer op korte termijn in onboarding, dan pluk je er op lange termijn de vruchten van”

 Interview: “Investeer op korte termijn in onboarding, dan pluk je er op lange termijn de vruchten van”
Victor Romijn Onboarding Consultant, Appical

Victor Romijn (Onboarding Consultant, Appical) is één van de sprekers op HR in Motion 2019. Hij adviseert en begeleidt organisaties bij de implementatie van hun onboarding app. Wij spraken alvast met Victor Romijn in aanloop naar het inspirerende evenement. Als voorproefje op het inspirerende evenement en op Romijn zijn presentatie in het bijzonder, stellen we hem alvast een aantal vragen over HR in Motion 2019 en Onboarding van het Team van de Toekomst.

Wat verwacht je van het evenement?

‘Ik hoop op inspiratie en het verkrijgen van nieuwe inzichten.’

Wat voor ontwikkelingen zie je voor je op het gebied van HR?

‘Wat ik zie is dat er een verschuiving plaatsvindt. Dat medewerkers steeds meer worden beschouwd als mensen, in plaats van als resources. Mensen willen niet meer als pionnetjes worden behandeld.’

Welke ontwikkelingen op het gebied van HR vind je het meest boeiend en waarom?

‘Ik zie dat er op technologisch gebied steeds meer kan en ik ben zelf geïnteresseerd in automation. Systemen aan elkaar koppelen en herhalende taken hiermee weghalen. Voor HR kan dit nog veel opleveren. Een mooi voorbeeld hiervan is een self service portal voor medewerkers, dat al informatie biedt aan een nieuwe medewerker over het bedrijf, voordat de eerste werkdag begint. Hierdoor wordt veel tijd bespaard en blijft er tijd over voor het persoonlijke contact.

Met het oog op de toekomst zie ik voor me dat systemen van HR steeds meer aan elkaar gekoppeld zullen worden. Dus niet één systeem waar alles in zit, maar losse systemen die met elkaar praten. Hierdoor worden processen nog meer gestroomlijnd. Eigenlijk moet onboarding een naadloze ervaring zijn, waarbij je één keer inlogt en je gegevens veilig zijn en je niet continu dezelfde informatie hoeft in te vullen.

Verder denk ik aan chatbots, AI, voice interaction. Allemaal technologieën die steeds beter ontwikkeld worden. Maar ook: hoe gaan we HR nog beter meetbaar maken; wat is bijvoorbeeld de ROI van werving en selectie, hoe lang duurt het voordat iemand productief is, wat zijn redenen voor uitstroom. Er valt nog genoeg winst te behalen!’

Naar welke andere sprekers ben je zelf het meest benieuwd?

‘Ik ben benieuwd wat Hans van der Heijden gaat vertellen, met het oog op het meer human minded worden van HR en minder resource minded.’

Wat verwacht je van deze sprekers te leren op 5 november?

‘Ik verwacht geprikkeld te worden om misschien net een andere denkrichting te krijgen dan wat ik nu ken en weet. Zeker op het gebied van HR. Zo zitten er veel nuances in de terminologie. Laatst hoorde ik bijvoorbeeld van een spreker dat de term managen niet de juiste term is, alsof je het niet onder controle hebt. Leidinggeven is beter, omdat het dan klinkt alsof je een meer sturende positie hebt. Ook inclusie is een veelbesproken term tegenwoordig en zorgt voor veel diversiteit binnen de organisatie, zonder het zo te noemen. Ik hoop meer dergelijke voorbeelden tegen te komen.’

Voor welke uitdagingen komen organisaties de komende tijd te staan met het oog op onboarding?

‘Ik zie dat er steeds meer vraag is naar procesbeheersing, naar nog meer automatiseren. Dus als er een nieuwe medewerker wordt aangemeld, er niet alleen een communicatiestroom op gang komt, zoals in Appical, maar dat ook de eerste accounts worden aangemaakt, devices worden klaargemaakt en dat er bij wijze van spreken een bloemetje wordt besteld voor de eerste werkdag.
Daarnaast zie ik dat het proces rondom onboarding niet altijd synchroon loopt met de voornemens hieromtrent. Organisaties vinden de onboarding wel degelijk belangrijk, maar als het erop aankomt, wordt hier weinig tijd en budget voor vrijgemaakt. Afgesproken wordt dat een medewerker boventallig wordt ingeroosterd om een nieuwe medewerker in te werken, maar in de praktijk gebeurt dit dan bijvoorbeeld toch niet of in mindere mate. Dit heeft alles te maken met korte- en langetermijndenken.’

Is een goede onboarding alleen zo belangrijk bij de nieuwe generatie werknemers?

‘Nee, zeker niet. Een goede onboarding was altijd belangrijk en voor alle generaties. Iedereen wil tenslotte het idee hebben dat hij welkom is in de organisatie waar hij start, en dat collega’s hartelijk zijn. Er is alleen minder aandacht voor geweest. Nu is er krapte op de arbeidsmarkt. Als de werknemer niet happy is bij het bedrijf waar hij aan de slag gaat, dan gaat hij gewoon weer weg.’

Kun je ons een inkijkje geven in de break-out sessie over de onboarding van het Team van de Toekomst?

‘Ik ga wat vertellen over onboarding en de verschillende zaken waar je als organisatie tegenaan kan lopen als je het plan hebt om met onboarding aan de slag te gaan. Zo kom ik geregeld een aantal zaken tegen in verschillende bedrijven waar ik advies aan geef. Ook vertel ik natuurlijk iets meer over Appical als organisatie en als tool.’

Meer weten over Onboarding van het Team van de Toekomst en wat dit voor jouw organisatie gaat betekenen? Meld je dan aan voor HR in Motion op 5 november in Nieuwegein. Met ook Hans van der Heijden over de Employee Experience, Bas Nijhuis (topscheidsrechter en zelf ondernemer) als sprekers en Marijke Roskam als prikkelende dagvoorzitter, belooft het een interessante dag te worden!

Victor leidt een breakout tijdens HR in Motion

Onboarding van het team van de toekomst | 5 november | DE KOM Stadstheater en Kunstencentrum in Nieuwegein

Over Victor

Victor Romijn

Victor Romijn

Victor Romijn Onboarding Consultant, Appical

Interview: ‘Weg met HRM, level HXM!’

– Hans van der Heijden, Adviseur Total Reward bij Deloitte Human Capital

Social Media