Interview: “Weg met HRM, leve HXM!”

Interview: “Weg met HRM, leve HXM!”
Adviseur Total Reward bij Deloitte Human Capital


Hans van der Heijden (Human Capital Deloitte) is één van de sprekers op HR in Motion 2019. Hij ergert zich aan het woord HRM en ziet dat de branche toe is aan ontwikkeling, omdat ook mensen veranderen. Als voorproefje op de programmering van het inspirerende evenement en op Hans zijn presentatie in het bijzonder, stellen we hem alvast een aantal vragen over (de ontwikkeling van) HRM en een nieuw begrip: HXM.

Wat verwacht je van het evenement?

‘Ik verwacht goede inhoud en daarnaast leuk en nuttig netwerken. Centric heeft een mooi, afwisselend programma opgesteld. Er is bovendien voldoende tijd om met bekende vakgenoten bij te praten en daarnaast nieuwe te ontmoeten. Dat vind ik zelf altijd een belangrijk onderdeel van een congres’.
Wat voor ontwikkelingen zie je voor je op het gebied van HR?
‘Ik zie het als dé opdracht voor HR om werk menselijker te maken. We moeten af van het denken in ‘human resources’ en de mens centraal zetten, de Employee Experience (HXM). Het gedachtegoed van HRM dateert uit het midden van de jaren tachtig en is gebaseerd op beheersing, op planning en control. Het bracht ons functiehuizen, uitgebreide functiebeschrijving en een gedetailleerd functiewaarderingssysteem. Inmiddels zijn loopbanen langer geworden, onze medewerkers diverser. Organisaties moeten hierop anticiperen.
We zien al voorlopers; organisaties die hun performance management radicaal veranderen van een bureaucratisch monster naar een aanpak die uitgaat van de kracht van een medewerker, diens bijdrage en ontwikkeling.’

Welke ontwikkelingen op het gebied van HR vind jij het meest boeiend en waarom?

‘Tenminste twee ontwikkelingen. De eerste is hoe we van HRM naar HXM transformeren. De X staat voor Experience. Dat vergt niet alleen een mindshift van HR zelf, we moeten er ook de organisatie in meekrijgen. Te beginnen bij de raad van bestuur of directie en op onderdelen stakeholders als vakbonden en de ondernemingsraad. We zullen hen moeten overtuigen van de case for change.

De tweede is hoe we er als organisaties en als maatschappij voor gaan zorgen dat robots de typisch menselijke capaciteiten als luisteren en empathie aanvullen. Hoe we banen ontwerpen die waarborgen dat mensen optimaal samenwerken met technologie, op een manier die hen voldoening geeft en waarde creëert voor henzelf en voor de organisatie. Ik noem nadrukkelijk de maatschappij, omdat het politieke keuzes vergt en afstemming met bijvoorbeeld onderwijsinstellingen. Doen we dat niet, dan zullen veel mensen technologie als een bedreiging zien (‘kan ik mijn baan wel behouden?’). En bange mensen leren niet.’

Nog even en dan verschijnt je nieuwe boek, de HX-factor. Kun je alvast een inkijkje geven in hoe “het team van de toekomst” in je boek wordt behandeld?

‘Samenwerken in teams is een van de hoofdstukken van het boek. Samenwerken is van alle tijden. Mensen werkten al samen toen onze voorouders nog moesten jagen en zich verdedigden tegen sabeltandtijgers. De basis is in al die duizenden jaren niet anders geworden: vertrouwen. Zonder vertrouwen geen succesvolle samenwerking. Tegenwoordig is dit aanzienlijk complexer. De omgeving is veranderlijker, er zijn meer stakeholders, meer belangen. We onderscheiden drie dimensies die van een groep mensen een high performing team maken: de taak (Wat moet er worden bereikt?), samenstelling (Wie gaan dat realiseren?) en klimaat (In welke context wordt de taak volbracht?). Het gaat om eigenaarschap, onderlinge taakafhankelijkheid, gedeeld leiderschap.

Het boek is overigens van meer dan 30 Deloitte-collega’s. Dat maakt het boek rijk, want zij schrijven vanuit hun eigen expertise en ervaring. Over leren, hoe je loopbaanperspectief kan bieden, over de HR-afdeling (of beter HX-afdeling) van de toekomst.’

De auteur opbrengsten van het boek gaan naar de Stichting Lezen en Schrijven. Al nieuwsgierig geworden? Lees de preview op het boek van Hans van der Heijden en Ronald Meijers

Meer over de visie van Hans van der Heijden en de ontwikkeling van HXM, waarbij de Employee Experience centraal staat? Met ook Marijke Roskam als prikkelende dagvoorzitter en Bas Nijhuis (topscheidsrechter en zelf ondernemer) als spreker, belooft HR in Motion op 5 november in Nieuwegein een interessante dag te worden. Kom ook!

Hans is keynote tijdens HR in Motion

De HX-factor, van Resources naar Mensen | 5 november | DE KOM Stadstheater en Kunstencentrum in Nieuwegein

Over de spreker

Hans van der Heijden

Hans van der Heijden

Adviseur Total Reward bij Deloitte Human Capital

‘Digitale Transformatie: de sleutel ligt bij HR!

– Mark van der Pijl, expert digitale transformatie binnen Centric Netherlands

Social Media