Hoger Onderwijs

De leeromgeving digitaliseert

Java, HTML, PHP, Agile, Scrum. De digitale werkplek is ook in het hoger onderwijs niet meer weg te denken. Onderwijs richt zich steeds meer op skills die in de 21ste eeuw nodig zijn en moet zich hiervoor voortdurend blijven ontwikkelen. Niet alleen hard skills, zoals digitale geletterdheid van studenten en medewerkers zijn belangrijk. Er is ook meer aandacht voor soft skills, waaronder kritisch denken, creativiteit, communicatie, samenwerken en oplossend vermogen. Beide aspecten vormen de basisvoorwaarden voor het verbinden van kennis en kunde aan resultaat, in de wereld van nu.

Leven Lang Leren

Een ‘leven lang leren’ wordt steeds belangrijker. De wereld verandert snel en de diploma’s zijn minder ‘waardevast’ dan voorheen. De behoefte aan nieuwe opleidingen neemt hierdoor toe. Het accent verschuift naar meer gespecialiseerde, vaak kortdurende gerichte opleidingen in de beroepsomgeving.

 

Niet zomaar kennis overdragen

Onderwijs draait niet langer alleen om het overdragen van kennis, maar ook om het proces. Wat moet je wanneer en hoe toepassen en hoe ga je problemen oplossen? De rol van docenten is doorontwikkeld naar die van coach en begeleider van het leerproces. Dit stelt andere eisen aan docenten en hun professionele ontwikkeling.

Door de veranderde behoefte aan opleidingen, neemt ook het aanbod van online cursussen en e-learning platformen toe. Hoe kies je dan de meest geschikte cursus of omgeving voor jouw medewerkers? Hoe bereik je dat stafleden (zoals docenten en programmamanagers) leerdoelstellingen behalen die relevant zijn (en blijven) voor henzelf en de organisatie?

Belangrijk is dat ‘online leren’, in afwezigheid van anderen, boeiend, interactief en makkelijk toegankelijk is, zodat medewerkers zich op een prettige manier kunnen blijven ontwikkelen. En als werkgever wil je graag inzicht krijgen in de lerende organisatie. Het antwoord op al deze vragen en wensen is: de “Motion Academy

eHRM voor de wendbare organisatie

Een één op één demo aanvragen wanneer jou dat uitkomt?

Social Media